Wiele osób, które poniosły szkody wskutek różnego rodzaju kolizji drogowych, nie jest usatysfakcjonowanych sposobem załatwienia swojej sprawy przez firmę ubezpieczeniową. Innymi słowy, uważają one, że ich odszkodowanie zostało zaniżone w stosunku do wysokości szkody, która zaistniała. W takim przypadku nie wszyscy jednak mają ochotę na dalszą walkę z ubezpieczycielem, która najczęściej znajduje swój finał w sądzie. Dla takich osób dobrym rozwiązaniem są dopłaty do odszkodowań komunikacyjnych.

Czym są dopłaty do odszkodowań?

Dopłaty do odszkodowań to tak naprawdę nic innego jak cesja wierzytelności. Instytucja ta została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. Mówiąc w skrócie, polega ona na sprzedaży swojej wierzytelności na rzecz innego podmiotu. W przypadku, o którym jest tutaj mowa, chodzi najczęściej o firmę odszkodowawczą. Po zapoznaniu się ze specyfiką danej sprawy, tego rodzaju firma nabywa roszczenie od poszkodowanego. Ten ostatni uzyskuje w ten sposób pieniądze, które mu się należą. Z kolei firma odszkodowawcza dochodzi zaspokojenia od ubezpieczyciela. Jej pracownikami są doświadczeni prawnicy, a także inni specjaliści, którzy nie boją się procesów sądowych, stąd też ewentualność wniesienia sprawy do sądu nie jest dla niej dużym problemem. Ich wiedza i doświadczenie procentują we wszystkich sporach z firmami ubezpieczeniowymi. Z kolei poszkodowany po uzyskaniu dopłaty nie ma już żadnych obowiązków wobec ubezpieczyciela. Mówiąc wprost, jego sprawa zostaje zamknięta.

Jak to wygląda w praktyce?

Wszystkie formalności są naprawdę bardzo proste i zarazem ograniczone do absolutnego minimum. Otóż podstawową kwestią jest złożenie wniosku do firmy odszkodowawczej. Powinien on zawierać również kosztorys naprawy sporządzony przez ubezpieczyciela. Następnie wszystkie te dokumenty są analizowane przez rzeczoznawców pracujących w firmie odszkodowawczej. Kiedy już zostaje ustalona rzeczywista wysokość szkody, wówczas poszkodowany może uzyskać dopłatę. Potrzebne będzie jednak zawarcie umowy cesji wierzytelności. Co jest niezwykle istotne z punktu widzenia każdego klienta, analiza dokumentów jest bezpłatna. Mało tego, jeżeli dana osoba mieszka z dala od siedziby Kancelarii Levante, istnieje możliwość przesłania dokumentacji pocztą lub za pośrednictwem e-maila. Wiele informacji można uzyskać również przez telefon. Jak zatem widać, jest to niezwykle wygodne rozwiązanie dla wszystkich poszkodowanych. Wygoda ta jest więc nierzadko czynnikiem decydującym o podjęciu decyzji o sprzedaży swojego roszczenia.

Dopłaty do odszkodowań to znakomity sposób na większe pieniądze stanowiące rekompensatę za poniesioną szkodę komunikacyjną. Cała procedura jest niezwykle przyjazna i szybka. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej poszkodowanych decyduje się na dokonanie cesji swoich wierzytelności. W ten sposób otrzymują oni niezwłocznie pieniądze, które można następnie przeznaczyć chociażby na naprawę uszkodzonego pojazdu.