Aby móc skutecznie dochodzić takiego odszkodowania z OC, jakie w pełni pokryje poniesione przez nas na skutek stłuczki czy wypadku straty, konieczne jest rzetelne ustalenie ich rozmiaru, a także baczne analizowanie sposobu, w jaki postanowił postąpić z nimi ubezpieczyciel. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów na obniżanie świadczenia, z jakim miało do czynienia wielu poszkodowanych, jest sporządzanie kosztorysu napraw opartego o możliwie najtańsze części. W większości przypadków będzie to jednak uchybienie, któremu należy się przeciwstawiać.

Rodzaj części ma znaczenie

Rynek części zamiennych, podobnie jak wielu rodzajów akcesoriów i innych wyrobów, jest, jak wszyscy dobrze wiemy, nadzwyczaj bogaty, zwłaszcza jeśli chodzi o te najbardziej popularne z eksploatowanych na naszych drogach modeli. Sytuacji, gdy poszukując konkretnego elementu nie mamy do wyboru więcej niż jednej propozycji, tej samej, którą stosowano w montażu danego egzemplarza, jest stosunkowo niewiele – często zaś możemy liczyć na sporą rozpiętość cen, a co za tym idzie, poziomów jakości, jaka charakteryzować będzie poszczególne produkty. Na zapotrzebowaniu rynku w tym zakresie korzystać chcą najróżniejsze podmioty – oprócz samych producentów samochodów i kooperujących z nimi renomowanych dostawców części wysokiej jakości, także producenci zamienników, zarówno tych godnych zaufania, co potwierdzają stosowne certyfikaty, jak i takich, nierzadko pochodzących z Dalekiego Wschodu, których głównym, a często jedynym atutem jest cena.

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jakie znaczenie ma ta kwestia w kontekście dbałości o bezawaryjność i bezpieczeństwo eksploatacji konkretnego egzemplarza. Oszczędności w tym zakresie mszczą się niekiedy dość szybko koniecznością ponownych czynności serwisowych.

Dobrze zadbaj o swój interes

Teoretycznie kwestia doboru odpowiednich części przy naprawie samochodu nie powinna sprawiać żadnych problemów w zakresie sposobu jego dokonania – kodeks cywilny (Art. 363.) mówi nam wszak wyraźnie, że naprawienie szkody powinno następować przez przywrócenie stanu poprzedniego (bądź zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej). Jeśli więc w naszym pojeździe dotąd mieliśmy części oryginalne, takie same powinny trafić na ich miejsce. I analogicznie, jedynym przypadkiem, w którym wybór najtańszych zamienników da się obronić, jest taki, gdy takie właśnie były dotąd użytkowane.

W praktyce jednak przedstawiane przez ubezpieczycieli kosztorysy nagminnie były zaniżane, często właśnie poprzez stosowanie najtańszych możliwych części. Należy więc przypomnieć postanowienie Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 85/11), którzy jasno orzekł, nie można odmawiać zwrotu kosztów naprawy z użyciem części oryginalnych wówczas, gdy samochód jest na gwarancji i tak był serwisowany do tej pory, albo gdy przemawia za tym szczególny interes poszkodowane. Ma to miejsce np. wówczas, gdy sam dotąd stosował tylko takie elementy w celu zachowania wartości.

Wydaje się więc, że podstaw do sporu w tym zakresie być nie powinno. Niestety, przymuszenie ubezpieczyciela do wywiązania się ze swoich zobowiązań może wiązać się z koniecznością uzyskania wyroku sądowego, co trwa i kosztuje. Sprzedaż szkody OC, to wówczas najszybszy sposób na odzyskanie włożonych w naprawę pieniędzy i, co ważne, nie obarczony żadnym ryzykiem – nasze doświadczenie i kompetencje pozwalają nam bez obaw brać je na siebie. Zapraszamy.